Posodobljena Ŕtudija transstuzumaba kot adjuvantnega zdravljenja (HERA), pridobljena v obdobju 4 let opazovanja.

Trastuzumab je eno od vodilnih zdravil za zdravljenje raka dojke. Spodaj so podatki iz ene od Ŕtudij, ki so pokazale izvedljivost vključitve zdravila Trastuzumab v adjuvantni režim zdravljenja raka dojke. Študija se je začela leta 2001 in Ŕe ni dokončana.

Glavni zaključek Ŕtudije - adjuvantno zdravljenje z Trastuzumabom za obdobje enega leta, izvedeno po zaključku kemoterapije, zagotavlja pomembno in trajno izboljŔanje DFS (preživetje brez znakov bolezni).

Ključna merila za vključitev pacientov v Ŕtudijo:

  • Potrjena prekomerna ekspresija HER2 (IHH 3+ ali FISH +)
  • Tumor je večji od T1c, ne glede na stanje regionalnih GU.
  • Registrirani adjuvans ali neoadjuvantni CT (> 4 ciklusi) so zaključeni
  • Osnovni LVEF je več kot 55% po zaključku CT in LT
  • Znani status receptorja samo pri tumorju ER + / PgR + ali ER +

Po operaciji (z (neo) adjuvantnim CT +/- LT) so bolniki randomizirali v 3 skupine zdravljenja:

Skupina 1 - opazovanje

Skupina 2 - Trastuzumab 1 leto (8 mg / kg polnilni odmerek + 6 mg / kg vsake 3 tedne)

Skupina 3 - Trastuzumab 2 leti (8 mg / kg polnilni odmerek + 6 mg / kg vsake 3 tedne)

V Ŕtudiji leta 2005 je po prejemu predhodnih rezultatov, ki kažejo znatno izboljŔanje napovedi, 885 (64%) od 1354 bolnikov iz skupine 1 preŔlo v skupino z zdravilom Trastuzumab. In nadalje, delež bolnikov, prenesenih iz nadzora v Trustuzumab, se je sčasoma povečal. Ta prevod je postal moteči dejavnik pri analizi celotnega preživetja. Posledično učinkovitost zdravila Trastuzumab pri podaljŔanju celotne stopnje preživetja ni dosegla statističnega pomena glede na rezultate analize, opravljene po 4 letih opazovanja.

Rezultati Ŕtudije.

Pomembno izboljŔanje DFS, povezano z dajanjem adjuvantne terapije z zdravilom Trastuzumab, je bilo ohranjeno za 4-letno obdobje spremljanja, kljub prenosu pomembnega Ŕtevila bolnikov iz opazovalne skupine v skupino za zdravljenje s Trastuzumabom in približno 6,9%.

V okviru cenzurirane analize je bilo predlagano, da se je celotno preživetje, povezano z adjuvantnim zdravljenjem z zdravilom Trastuzumab, podaljŔalo za več kot eno leto.

Rezultati Ŕtudije so potrdili zadovoljivo prenaŔanje trastuzumaba pri uporabi kot adjuvantno zdravljenje.Pogostost hude srčne disfunkcije, povezane z adjuvantnim zdravljenjem z zdravilom Trastuzumab, je ostala nizka (približno 0,8%), saj se je obdobje opazovanja podaljŔalo.

Prenesi datoteko

Pustite Komentar