Stopnje dokazov in ocene priporočil, uporabljenih v smernicah Ameriškega združenja za klinično onkologijo (ASCO)

Raven dokazov

  • Jaz Dokazi, pridobljeni na podlagi meta-analize velikega števila dobro oblikovanih randomiziranih preskušanj. Randomizirane študije z nizkimi lažnimi pozitivnimi in lažnimi negativnimi napakami.
  • II Dokazila temeljijo na rezultatih vsaj eno dobro zasnovan randomizirani raziskavi. Randomizirane študije z visoko stopnjo lažnih pozitivnih in napačnih negativnih napak.
  • III Dokazi temeljijo na dobro zasnovanem nerandomiziranem raziskovanju. Nadzorovanih študijah s skupino bolnikov, raziskuje s skupino zgodovinskih kontrol, itd
  • IV Dokazi, pridobljeni iz neranroliziranih študij. Posredne primerjalne, deskriptivne korelacijske študije in študije kliničnih študij.
  • V Dokazi temeljijo na kliničnih primerih in primerih.

Priporočila diplomskega dela

  • A Dokazi stopnje I ali trajni več dokazov o ravni II, III ali IV
  • V Dokazi na ravni II, III ali IV, ki se štejejo za splošno stabilne.
  • S Dokazi II, III, IV ravni, vendar so podatki na splošno nestabilni.
  • D Slab ali nesistematičen empirični dokaz.

Oglejte si video: Knezi Jena: Dokumentarna resnica centralne banke

Pustite Komentar